Grge Andrijanovića (blizu crkve)

KVADRATURA:  800 m2 (hala) + 300 m2 (upravna zgrada)